logo Citizens for the Environment
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

עמדת משרד הבריאות בעניין הרחבת בז"ן וקרקעות הצפון 2015

מפרץ חיפה לאורך עשרות שנים הוא המטרופולין המזוהם ביותר במדינה עם מאגרי חומרים מסוכנים הגדול והנפיץ ביותר. מאות אלפי תושבים חיים במפרץ חיפה ובסביבותיו ועוד כמה מאות אלפים עוברים בו מדי יום בדרכם לעבודה ובחזרה. מטרידה במיוחד העובדה שמול כל האיומים הגדולים שיש על המפרץ – המדינה מקדמת תכניות במגמה להגדיל את הפעילות התעשייתית, באופן משמעותי ביותר, ומנגד – הפיקוח על הפעילות התעשייתית, השינוע והאיכסון של החומרים המסוכנים רחוק מלהיות מניח את הדעת.

בעררים על תוכנית הרחבת בז"ן וקרקעות הצפון הציג משרד הבריאות את עמדתו וקבע כי יש קשר סיבתי בין התחלואה העודפת במפרץ חיפה לבין זיהום האוויר:
"לאור הצטברות הממצאים לגבי החריגות בחומרים המנוטרים, החריגות בממצאי הדיגומים, נתוני המפל"ס, נתוני התחלואה והמחקרים האפידמיולוגים באזור מפרץ חיפה ובהתאם לידע הקיים בספרות הרפואית, קבעה הוועדה המייעצת לאפידמיולוגיה סביבתית של משרד הבריאות בישיבתה ב- 28.1.15 כי קיים קשר סיבתי בין זיהום האוויר והתחלואה העודפת במפרץ חיפה. הועדה המייעצת לאפידמיולוגיה סביבתית כוללת רופאים, נציגי ציבור, נציגי אקדמיה, נציגי משרדי הממשלה, אשר עוסקים בתחום והיא מונתה ע"י ראש שירותי בריאות הציבור על מנת לייעץ למשרד הבריאות."

עמדת משרד הבריאות בוועדת המשנה לעררים של המועצה הארצית לתכנון ובניה הדנה בערר על תוכנית הרחבת בז"ן, 15.3.15

נתוני תחלואה בסרטן לוועדת המשנה לעררים של המועצה הארצית לתכנון ובניה הדנה בערר על תוכניות קרקעות הצפון (תיקון), 12.4.15

עמדת משרד הבריאות בוועדת המשנה לעררים של המועצה הארצית לתכנון ובניה הדנה בערר על תכנית קרקעות הצפון, 14.1.15

שתף

עוד באותו עניין

חדשות

סיכום פעילות העמותה בתקופת המלחמה

  אנחנו עוקבים מאז תחילת המלחמה אחר ההשפעות שלה גם ברמה המקומית, ובפרט על תפקוד הרשויות המקומיות הערביות. עבדנו בתקופה זו בתחומים אלו: ניטור ומעקב