logo Citizens for the Environment
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

עמותת אל"ס קיבלה מעמד בחוק להגשת תביעות אזרחיות נגד גופים מזהמים

ועדת הפנים והגנת הסביבה אישרה, ביום 23.11.2021, את ההוספה של עמותת אזרחים למען הסביבה לרשימת הגופים הזכאים להגיש תובענה לפי החוק למניעת מפגעים. החוק למניעת מפגעים סביבתיים (תביעות אזרחיות) משנת 1992 מאפשר למספר מצומצם של גופים, המוכרים על ידי המשרד להגנת הסביבה, להגיש תביעות אזרחיות נגד גופים מזהמים ולקבל מבית המשפט צו להפסקת המפגע וזאת אף אם הגוף עצמו או חבריו לא נפגעו או עלולים להיפגע מהמפגע הסביבתי.

המטרה היא להרחיב את האכיפה האזרחית על ידי הציבור בגין מפגעים סביבתיים ולתת משקל ראוי לאינטרס הציבורי. להליכי האכיפה האזרחית שיוזמים תושבים וארגוני סביבה יש תפקיד חשוב מאוד במציאות שבה יש כל כך הרבה מפגעים סביבתיים מצד אחד, ומיעוט של הליכי אכיפה על ידי המדינה מצד שני. הליכים אלה מחזקים את מערך האכיפה באופן כללי ועוזרים לאזרחים במיצוי הזכות לחיות בסביבה בריאה, מימוש עקרון המזהם משלם והרתעת הגופים המזהמים.

שתף

עוד באותו עניין