logo Citizens for the Environment
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

עתירה נגד המשרד להגנת הסביבה על אי מסירת מידע מלא על הפליטות ממפעלים במפרץ חיפה – יוני 2015

עמותת אזרחים למען הסביבה הגישה היום 29.6.15 עתירה מינהלית בבית המשפט המחוזי בירושלים בבקשה לצוות על המשרד להגנת הסביבה להעביר לידיה מידע על הפליטות ממפעלים במפרץ חיפה.

בעתירתה ציינה העמותה כי היא רואה בחומרה רבה את העובדה שהמשרד שם בפניו את האינטרסים של המפעלים לפני האינטרסים של הציבור ושל הסביבה ואף מגונן הגנת יתר על המפעלים הכי גדולים ומסוכנים במדינה.

מצורפת העתירה לעיונכם

 

העתירה הוגשה לאחר שהמשרד סירב להעביר מידע גולמי על הפליטות מהפעלים הגדולים במפרץ חיפה על אף שהעמותה הגישה על כך עתירה קודמת במרץ 2014. העתירה נמחקה לאחר שהמשרד הבטיח להעביר את המידע אבל המשרד לא העביר וגם לא פרסם אותו באתר שלו עד היום.

העתירה מתייחסת גם לבקשות מידע נוספות שהגישה העמותה למשרד בשנתיים האחרונות וכולן טופלו באותה "שיטה" ובניגוד להוראות החוק תוך חריגה בוטה מהמועדים הקבועים בחוק, ובאף אחת מהן המשרד לא העביר כל המידע המבוקש, ללא כל סיבה או נימוק, והסתפק בהעברה או פרסום של מידע חלקי.
בעתירה הדגישה העמותה שהמפעלים עליהם מבוקש מידע, הם מהמפעלים הכי גדולים ומסוכנים במדינה, ששה מהם אף דורגו על ידי המשרד להגנת הסביבה בין עשרים המפעלים הראשונים ברשימת 98 המפעלים בעלי ההשפעה הסביבתית הגדולה בשנת 2014: בתי הזיקוק בחיפה במקום הראשון, כרמל אולפינים במקום החמישי, תחנת הכוח חיפה במקום השביעי, גדיב במקום ה 11, פז שמנים במקום ה 15 ושמן תעשיות במקום ה 16.
כן נטען כי המשרד להגנת הסביבה הסתיר נתונים במידע שפרסם באתר שלו בעקבות הגשת העתירה הראשונה, ביוזמתו, ומבלי שהמפעלים ביקשו זאת ממנו בטענה כי קיים חשש לפגיעה בסודות מסחריים של המפעלים. בעתירתה ציינה העמותה כי היא רואה בחומרה רבה את העובדה שהמשיב שם בפניו את האינטרסים של המפעלים לפני האינטרסים של הציבור ושל הסביבה ואף מגונן הגנת יתר על המפעלים ואף בטרם הם יבקשו ממנו לעשות זאת ועל אף שהחוק קובע מפורשות שמדובר במידע שחייב בפרסום ועל אף שהמידע שהוסתר (שמות הארובות והמתקנים) אינו כולל שום סודות מסחריים והסתרתו פוגעת אך ורק ביכולת הציבור לעשות בו שימוש.
​יוד​גש שהמשרד אמור לפרסם את המידע הסביבתי שיש ברשותו הן מכוח חוק חופש המידע והתקנות על פיו, והן מכוח חוק אוויר נקי. החוק הישראלי נותן מעמד מיוחד למידע על איכות הסביבה וקובע שעל הרשויות לפרסם אותו באופן שוטף, כמו שהוא, לציבור, וגם קובע שהסייגים הקבועים בחוק לא יחולו על מידע מהסוג הזה, למעט מקרים מיוחדים.

הדרך היחידה של העותרת, והציבור בכללותו, לדעת את המצב הסביבתי האמיתי ורמת הזיהום באזור מסוים, היא השגת מידע עדכני, מקורי ומלא. ההתנהלות של המשיב, שחוזרת על עצמה כבר שנים רבות, מסכלת את מטרות חוק חופש המידע שנותן מעמד מיוחד למידע סביבתי, מונעת את הגעת המידע לציבור, ומסכלת כל אפשרות של הציבור לביצוע בקרה אזרחית על פעולת המשיב ו/או הגופים המזהמים. 

 
בנוסף מבקשת העמותה בעתירה להטיל על המשרד הוצאות משמעותיות​ לאור הטיפול הלקוי בבקשות למסירת מידע על פי החוק, הסחבת וההוצאות שהוא גרם לעמותה.  כתב העתירה

עתירה מנהלית נגד המשרד להגנת הסביבה, אורנה נירנפלד, ידיעות חיפה, 3.7.15

עתירה: "לחייב את המשרד להגנת הסביבה לדווח על מפעלים מזהמים בחיפה", קארין רוזקובסקי, יובל בגנו, מעריב, 30.6.15

עתירה מינהלית הוגשה נגד המשרד להגנת הסביבה, סמר עודה, חי פה, 29.6.15

במרץ 2014 הגישה העמותה עתירה נגד המשרד להגנת הסביבה שנמחקה לאחר שהמשרד הבטיח להעביר את המידע:
התקנות הנוגעות למידע סביבתי בחוק חופש המידע ומדריך למציאת מידע סביבתי באינטרנט:

שתף

עוד באותו עניין

חדשות

סיכום פעילות העמותה בתקופת המלחמה

  אנחנו עוקבים מאז תחילת המלחמה אחר ההשפעות שלה גם ברמה המקומית, ובפרט על תפקוד הרשויות המקומיות הערביות. עבדנו בתקופה זו בתחומים אלו: ניטור ומעקב