logo Citizens for the Environment
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

עתירה נגד מועצה מקומית סאג'ור

עמותת אזרחים למען הסביבה הגישה ביום 2.6.19 עתירה מנהלית נגד המועצה המקומית סאג'ור וראש המועצה בגין אי פינוי אתרי פסולת פיראטיים ואי מניעת שריפת פסולת באתרים אלה כאשר האתר המרכזי בהם נמצא דרומית לישוב, קרוב לכביש 85 ובמרחק לא רב מבתי התושבים וכן מגני ילדים ומבתי ספר של הישובים שזור, סאג'ור, נחף, ראמה וכרמיאל.

בעתירה שאליה צורף גם המשרד להגנת הסביבה מבקשת העמותה מבית המשפט המחוזי בחיפה להורות למועצה לנקות מיד את הרי ומצבורי הפסולת הנמצאים בשטח הישוב סאג'ור, לפעול להפסקת אירועי שריפות הפסולת ולנקוט באמצעים סבירים ואפקטיביים כדי לשמור על הניקיון ולמנוע הצטברות של פסולת בשטחים הפתוחים ובאתרים לא חוקיים, ולמנוע שריפות של פסולת מכל סוג שהוא בתחום שיפוט הישוב.

התופעה של אתרי פסולת פיראטיים ושריפת פסולת היא אחת הבעיות הסביבתיות הקשות שמדינת ישראל 2019 כשלה עד היום בהתמודדות שלה בהם. הכשלון הזה מהווה איום ממשי לבריאות הציבור ולמשאבי הטבע.

רק לפני שבועיים התפרסם דוח וועדת המשנה לוועדת הפנים והגנת הסביבה לעניין שריפות פסולת בראשות חה"כ יעל גרמן לפיו רק בשנת 2018 נשרפו כ-250 אלף טונות של פסולת באופן לא חוקי, כחמישה אחוזים מכלל הפסולת העירונית השנתית בישראל, וזאת בהערכת חסר בלבד. וכי באותה שנה טיפלה רשות הכבאות ב 6166 קריאות לכיבוי שריפות פסולת (לא כולל שריפות שלא דווחו לכב"א) מתוכן 1433 בצפון, 1592 בדרום, ו1107 במרכז.

עמותת אזרחים למען הסביבה מובילה את המלחמה בתופעה כבר שנים רבות, בין היתר באמצעות מיפוי האתרים, הפעלת לחץ על הרשויות, עזרה לתושבים בפתרון בעיות נקודתיות ואזוריות ומאבקים ציבוריים נגד המפגעים המקומיים וכן באמצעות הליכים משפטיים.

עו"ד ג'מילה הרדל ואכים שהגישה את העתירה: "עתירות מינהליות הן כלי חשוב של האזרחים וארגוני החברה האזרחית כדי לבצע אכיפה אזרחית היכן שהמדינה נכשלה. העתירה בסאגיור הוגשה לאחר מיצוי כל הניסיונות והפניות לרשות המקומית ולמשרד להגנת הסביבה והיא מצטרפת לשורה של הליכים משפטיים שהגשנו בשנים

שתף

עוד באותו עניין

חדשות

סיכום פעילות העמותה בתקופת המלחמה

  אנחנו עוקבים מאז תחילת המלחמה אחר ההשפעות שלה גם ברמה המקומית, ובפרט על תפקוד הרשויות המקומיות הערביות. עבדנו בתקופה זו בתחומים אלו: ניטור ומעקב