logo Citizens for the Environment
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

עתירה נגד עיריית שפרעם

5.6.2018
ביום 3.6.18 הגישה עמותת אזרחים למען הסביבה עתירה מנהלית נגד עיריית שפרעם וראש העיר אמין ענבתאוי, בדרישה לחייב את העירייה לטפל באופן מיידי במפגעי הפסולת ותשטיפי הדם בשכונת "ואדי סקיע" כתוצאה מפעילות בית המטבחיים העירוני.
העתירה הוגשה לאחר עשרות מכתבים, התראות ופניות מצד תושבי השכונה ועמותת אל"ס ובה דרשו מהעירייה לטפל במפגעי הפסולת הקשים, שאריות הפסדים ותשטיפי הדם הנמצאים בשטח השיפוט של עיריית שפרעם, ואשר רובם נובעים מפעילות בית המטבחיים העירוני שבאחריות העירייה ויוצר מפגעי ריח חמורים לתושבי שכונת "ואדי סקיע" שבעיר, כמו גם גורם לזיהום סביבתי חמור ואף נזק לבתים כתוצאה מסתימות במערכת ביוב.
בעתירה מבקשים העותרים (עמותת אל"ס והתושבים) להסדיר את פעילות בית המטבחיים שפועל כיום ללא תנאים ברישיון עסק מטעם המשרד להגנת הסביבה בניגוד לצו רישוי עסקים, להורות לעירייה לנקוט באמצעים הדרושים כדי לפקח ולוודא כי המשחטה תפעל בהתאם להוראות החוק ודרישות המשרד להגנת הסביבה ותימנע מגרימת מפגעי פסולת, מפגעי ריח, תשטיפי דם וסתימות במערכת הביוב הציבורית, לפנות ולנקות לאלתר את השטח שמסביב למשחטה ולאורך הכביש המוביל אליה, וכן להכין תכנית לפיקוח ולמניעת השלכת פסולת פיראטית מכל הסוגים ובפרט פסדים.
עדכונים :
אחרי שנתיים של מאבק של תושבי שפרעם נגד המפגע החמור שיוצר בית המטבחיים העירוני, בית המשפט המחוזי בחיפה נתן ביום 13.6.18 החלטה לפיה על העיריה לנקות את מפגעי הפסדים והפסולת תוך 24 שעות ולסלק את המכולה שמוצבת ליד בית המטבחיים תוך 48 שעות תוך חיוב בית המטבחיים שלא להשליך את הפסולת שלו בסביבת בית המטבחיים.
במרץ 2019 הגשנו בקשה לפי סעיף 6 לפקודת ביזיון בית המשפט בשל אי קיום פסק הדין שניתן מיום 13.09.2018 והמשך פעילות בית המטבחיים ללא רישיון עסק ותוך סיכון בריאות הציבור (על אף שהמפגע המרכזי של השלכת פסולת פסדים בשטח הוסר כבר אחרי ההחלאה ביוני 2018.

שתף

עוד באותו עניין

חדשות

סיכום פעילות העמותה בתקופת המלחמה

  אנחנו עוקבים מאז תחילת המלחמה אחר ההשפעות שלה גם ברמה המקומית, ובפרט על תפקוד הרשויות המקומיות הערביות. עבדנו בתקופה זו בתחומים אלו: ניטור ומעקב