logo Citizens for the Environment
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

פליטת החומרים האורגניים הנדיפים במפרץ חיפה עלתה בשנת 2014 2.12.15

למרות הדיבורים על הפחתת זיהום האוויר במפרץ חיפה, עולה מתוך הדו"ח השנתי של איגוד ערים אזור מפרץ חיפה כי בשנת 2014 הייתה דווקא עלייה בפליטת חומרים אורגניים נדיפים ובתחמוצות חנקן לעומת שנת 2013 במפרץ חיפה. אם לא די בכך תרומתה היחסית של התעשייה לפליטת חומרים אורגניים נדיפים לאוויר עלתה מ-41% בשנת 2013 ל-51% בשנת 2014. בשני מזהמים נוספים שנבדקו: תחמוצות גופרית וחלקיקי PM10 נראו ירידות בפליטות – וזהו דבר מבורך.

קרא עוד

שתף

עוד באותו עניין

חדשות

סיכום פעילות העמותה בתקופת המלחמה

  אנחנו עוקבים מאז תחילת המלחמה אחר ההשפעות שלה גם ברמה המקומית, ובפרט על תפקוד הרשויות המקומיות הערביות. עבדנו בתקופה זו בתחומים אלו: ניטור ומעקב