עמותת אזרחים למען הסביבה

פליטת החומרים האורגניים הנדיפים במפרץ חיפה עלתה בשנת 2014 2.12.15

למרות הדיבורים על הפחתת זיהום האוויר במפרץ חיפה, עולה מתוך הדו"ח השנתי של איגוד ערים אזור מפרץ חיפה כי בשנת 2014 הייתה דווקא עלייה בפליטת חומרים אורגניים נדיפים ובתחמוצות חנקן לעומת שנת 2013 במפרץ חיפה. אם לא די בכך תרומתה היחסית של התעשייה לפליטת חומרים אורגניים נדיפים לאוויר עלתה מ-41% בשנת 2013 ל-51% בשנת 2014. בשני מזהמים נוספים שנבדקו: תחמוצות גופרית וחלקיקי PM10 נראו ירידות בפליטות – וזהו דבר מבורך.

קרא עוד

שתף

עוד באותו עניין