עמותת אזרחים למען הסביבה

פליטת עשן שחור מאנייה בנמל חיפה 2.8.15

התמונה שצולמה היום בנמל חיפה רק מזכירה לנו שנמל חיפה הוא אחד ממזהמי האוויר הגדולים במפרץ. הפליטות לסביבה מהפעילות בנמל נובעות משלושה סוגי מקורות עיקריים: האוניות הפוקדות את הנמל, המתקנים בנמל עצמו ותנועת כלי הרכב אל הנמל וממנו. הרחבת הפעילות בנמל על פי התוכניות צפויה להגדיל את היקפי הזיהום הנפלט, בעיקר כתוצאה מפליטת האוניות ומשינוע המטענים ביבשה.

שתף

עוד באותו עניין