logo Citizens for the Environment
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

פעילות עם הקהילה

פעילות עם הקהילה

העמותה פועלת לעידוד אקטיביזם סביבתי ופעילות של תושבים, ברמה המקומית והארצית, על ידי הקמה והכשרה של קבוצות פעולה, חיבור בין פעילים ורשויות, עזרה וייעוץ לוועדי פעולה בהתארגנות או בפעילות עצמה. 

משפיעים למען הסביבה

פרויקט זה  נועד להגביר את הייצוג הערבי בפלטפורמות לבניית מדיניות סביבתית. אנו שואפים לבניית מנהיגות ערבית צעירה מודעת יותר, מעורבת יותר ומשפיעה יותר במוקדי קבלת ההחלטות, החל מהרמה המקומית והרשויות המקומיות ועד לרמה הארצית של ממשלה, כנסת, פורמים ארציים מקצועיים ועד.

להמשך קריאה

פרוייקט "בלדי"

הפרוייקט שואף להקים ולהכשיר קבוצות מקומיות של פעילים בישובים הערביים בצפון לבניית מודל עבודה מקומי בנושאי סביבה בשותפות בין התושבים והרשות המקומית. 

התכנית מגבשת יחד אלמנטים לימודיים והענקת ידע, חיבור הידע ותרגומו לפעילות אקטיביסטית קהילתית לשינוי המצב, שינוי הרגלים, שיפור איכות החיים והעלאת החוסן הקהילתי.

התכנית פעלה בשני יישובים ערבים במהלך שנת 2020/2021. 

להמשך קריאה

תכנית מבוא לאקטיביזם סביבתי בחברה הערבית

"מבוא לאקטיביזם סביבתי" היא התכנית הראשונה מסוגה בחברה הערבית אשר משלבת בין ידע, פרקטיקה, למידת עמיתים ומתן כלים להובלת תהליכי שינוי לשיפור המציאות הסביבתית, העלאת החוסן הקהילתי והשתלבות בתוך תנועת הקיימות. התכנית כוללת סדנת Photovoice שמאפשרת למשתתפים לתעד נושאים שחשובים להם ולקבל דרכים חדשות ורפלקטיביות לתפיסת העולם שסביבם וכן דרך לחקור את סביבתם ולייצגה במטרה לפעול לשינוי, כחלק מפרקטיקה של העצמה חברתית.

  

להמשך קריאה

תכנית "תקשורת למען הסביבה"

התכנית בשיתוף 3 ארגוני חברה אזרחית (אזרחים למען הסביבה, אעלאם והחברה להגנת הטבע) ושואפת לגשר על המחסור הקיים בתחום עיתונות סביבתית בחברה הערבית. התכנית מיועדת להכשרת עיתונאים ערבים בתחומי סביבה ושינויי אקלים תוך התאמת נושאים אלה לקונטקסט של החברה הערבית.  

 

להמשך קריאה