עמותת אזרחים למען הסביבה

פעמיים בחצי שנה – זרימת ביוב לנחל הקישון 16.1.16

ביום שבת (16.1.16) שעות ארוכות זרם ביוב גולמי לנחל הקישון באזור שכונת קרית חרושת בקרית טבעון, מממצאי הבדיקה הראשוניים עולה כי עומס על תחנת השאיבה גרם להפסקת חשמל, שבעקבותיה זרם הביוב ישירות לנחל. אזור זה נחשב לאחד מהאזורים הנקיים של הנחל והוא מהווה בית למערכת אקולוגית מגוונת ורגישה. זרימת הביוב לנחל יכולה לגרום לנזקים משמעותיים לסביבה, לבעלי החיים והצמחיה ולפגעו בשיקום שכבר נעשה בנחל. המשטרה הירוקה של המשרד להגנת הסביבה הודיעה כי תפתח בחקירה פלילית לגבי נסיבות האירוע ותפקודם של הגורמים המעורבים.

אירוע דומה התרחש לפני חצי שנה, באוגוסט 2015 – אז הזיהום נגרם בשל כשל בצנרת ביוב העוברת בסמוך לנחל באותו האזור.

שתף

עוד באותו עניין