עמותת אזרחים למען הסביבה

הפרויקט שואף להקים ולהכשיר קבוצות מקומיות של פעילים ביישובים הערביים בצפון לבניית מודל עבודה מקומי בנושאי סביבה בשותפות בין התושבים והרשות המקומית. 

התכנית מגבשת יחד אלמנטים לימודיים והענקת ידע, חיבור הידע ותרגומו לפעילות אקטיביסטית קהילתית לשינוי המצב, שינוי הרגלים, שיפור איכות החיים והעלאת החוסן הקהילתי. 

התכנית פעלה בשני יישובים ערבים, עוספיא וטורעאן, במהלך שנת 2020/2021, עם קבוצות נשים פעילות בכל יישוב. 

תכנית בלדי ביישוב טורעאן

קבוצת בלדי ביישוב טורעאן הוקמה בשיתוף פעולה בין עמותת אזרחים למען הסביבה והרשות המקומית במטרה להעלאת המודעות בנוגע לנושאי סביבה, תמיכת קבוצות פעולה מקומיות, תמיכה ועידוד מוביליות למען שמירה על הסביבה, ושיפור החוסן הקהילתי לפתרון בעיות מקומיות מתמשכות והתמודדות עם משברים פתאומיים. 

התכנית יצאה לדרך בהשתתפות 20 נשים פעילות ביישוב, בריכוז היועצת לקידום מעמד האישה ברשות המקומית חנאן סבאח. התכנית כללה מפגשי הכנה, מפגשים עם הקבוצה מהן מספר הרצאות שהיו פתוחות לקהל הרחב, מפגשים עם בעלי תפקידים במועצה, סיורים וסקר מיפוי בין התושבים. בוצעו מספר הרצאות העשרה בשלל נושאים מתחומי סביבה ואקלים, וחשיבות בניית חוסן קהילתי להתמודדות עם האתגרים הסביבתיים העומדים מול היישוב ותושביו, ולבסוף, השקענו מאמצים לבניית תכנית עבודה עם הקבוצה להמשך קיומה והפעלתה לאחר תום התכנית.  

התכנית הניבה תוצאות חיוביות על היישוב כך שהוקמה קבוצת עבודה קבועה מול מחלקת הסביבה ברשות המקומית, הפעלת וועדת הסביבה ומינוי נציגי ציבור, וכתיבת מסמך סיכום, מסקנות והמלצות שיוצג במליאת המועצה. 

תכנית בלדי ביישוב עוספיא

קבוצת עוספיא הוקמה על ידי עמותת אזרחים למען הסביבה בשיתוף פעולה עם תנועת "עספאויה אנא" במטרה להעלאת המודעות סביב הנושאים הסביבתיים, תמיכת קבוצות פעולה מקומיות, תמיכה ועידוד מוביליות למען השמירה על הסביבה ושיפור המוכנות והחוסן הקהילתיים כדי לפתור בעיות מקומיות מתמשכות ולהתמודד עם משברים בלתי צפויים.   

התכנית הופעלה עם קבוצה של 18 נשים ושני גברים, וכללה מפגשי הכנה, סדרת הרצאות העשרה, כשחלקן היו פתוחות לקהל הרחב, מפגשים עם בעלי תפקידים במועצה, סיורים וסקר מיפוי בין התושבים.    

התכנית הניבה הישגים גדולים כגון, הקמת קבוצת עבודה מול מחלקת הסביבה במועצה, הפעלת ועדת הסביבה ומינוי נציגי ציבור, כתיבת מסמך סיכום, תוצאות המיפוי, מסקנות והמלצות שיוצג במליאת המועצה, הקמת מיזם בגדי יד שנייה, ולראשונה הוכנס בהצעת תקציב המועצה לשנת 2022 תוספת תקציבית של 200,000 ש"ח למימון פעילות סביבתית קהילתית.