עמותת אזרחים למען הסביבה

פרסום מרשם הפליטות וההעברות לסביבה 2016

בניגוד לכותרות בדבר "הפחתה בפליטות" לפי נתוני דו"ח המפל"ס (מרשם הפליטות וההעברות לסביבה) שפרסם המשרד להגנת הסביבה בספטמבר 2017, עיון בנתונים עצמם מוביל למסקנה שמדינת ישראל עדיין נמצאת במקום נמוך מאד מבחינה סביבתית ולא מצליחה לחולל שינויים משמעותיים. השיפור המרכזי בפליטות תחמוצות חנקן וגופרית מתעשיה נעצר בשנתיים האחרונות מאחר והוא נוצר רק בזכות המעבר לשימוש בגז טבעי, אבל מוכיח את כשלון המדינה לטפל במקורות הזיהום המרכזיים מתחבורה, מתעשייה ומפסולת באמצעים נוספים טכנולוגיים, הסברתיים או רגולטוריים.

שתי דוגמאות בולטות לכך הן המשך הגידול (גידול של 463%) בפליטות כתוצאה מהתרחשות תקלות בתעשייה וזאת בהעדר אכיפה מספקת ומרתיעה, וכשלון "מהפכת המחזור" : בעוד במדינות רבות בעולם, גם כאלה שהן הרבה פחות מפותחות מישראל, מצליחים להגיע לשיעורי מיחזור גבוהים, בישראל עדיין מטמינים 80% מהפסולת וכתוצאה מכך, בצירוף העלייה הקבועה בצריכה ואי עידוד הפחתה ייצור פסולת, הזיהום הנפלט מפסולת, ממטמנות, תחנות מעבר ושריפות פסולת  הוא בעליה מתמדת ו 42% מהחומרים החשודים או מוכרים כמסרטנים במפל"ס 2016, ו 50% מהחלקיקים העדינים 10PM היו משריפת פסולת צמחית וכמות פליטת המתאן ממטמנות פסולת עלתה ב %43!!.

 

המשרד להגנת הסביבה: ירידה של 43% בפליטת חומרים מסרטנים בארבע שנים, הארץ 10.9.17

דוח מפתיע: זיהום האוויר בשנים האחרונות פחת בכ-50%, מעריב

שתף

עוד באותו עניין