logo Citizens for the Environment
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

ראש עיריית קריית ביאליק הודיע כי העיר פורשת מאיגוד ערים חיפה להגנת הסביבה

מועצת עיריית קריית ביאליק אישרה בישיבתה האחרונה הצעת החלטה שהגיש לה ראש העיר, אלי דוקורסקי, לפרוש מאיגוד ערים חיפה להגנת הסביבה וזאת על רקע חוסר שביעות רצונה של העירייה מהתנהלות האיגוד: "ההחלטה על הפרישה מאיגוד ערים הגיעה לאחר אכזבה ארוכה מהתנהלותו הכושלת של האיגוד". ההחלטה טעונה על פי החוק את אישור שר הפנים. בכל מקרה תקפיא עיריית קריית ביאליק את השתתפותה בתקציב האיגוד החל מ-1.1.17. מועצת העיר דורשת משר הפנים לפרק את איגוד הערים

שתף

עוד באותו עניין

חדשות

סיכום פעילות העמותה בתקופת המלחמה

  אנחנו עוקבים מאז תחילת המלחמה אחר ההשפעות שלה גם ברמה המקומית, ובפרט על תפקוד הרשויות המקומיות הערביות. עבדנו בתקופה זו בתחומים אלו: ניטור ומעקב