עמותת אזרחים למען הסביבה

שאני אממן את בז"ן?

הרעיון בבסיס הקמפיין הציבורי נגד הנפקת בתי זיקוק חיפה – הוא שמירה על הסביבה והבריאות, והיכולת שלנו כציבור להשפיע על המציאות

המחאה האקטיבית והממוקדת של הארגונים החברתיים הסביבתיים בקמפיין ראשון מסוגו, אותו יזמנו בשבוע שעבר, ממחיש את כוחו של הציבור להשפיע על הסביבה והחברה בה הוא חי בנתיבים פיננסיים. כוח זה אצור בכספי הפנסיה והגמל המוזרמים דרך שוק ההון לסקטור העסקי ומניעים את גלגלי המשק. האם יגיע היום בו ניתן יהיה לומר שהציבור – הוא הטייקון האמיתי עם הון של כ- 1.2 טריליוני שקלים באפיקי החיסכון הפנסיוני?

נייר העמדה של משרד הבריאות בעניין תחלואה עודפת של סרטן במפרץ חיפה העלה לסדר היום את מאבקם של הארגונים הסביבתיים נגד המפעלים המזהמים באזור. המאבק, שנמשך מזה שנים בהפגנות, בגיוס דעת הקהל ובניסיונות להשפיעה על קובעי המדיניות, קבל החודש ביטוי במהלך תקדימי. מהלך זה, עשוי לשנות את מאזן הכוחות בין בעלי ההון היוצרים רווח מהחצנת עלויות על הסביבה ומזיהום האוויר, לבין לאזרח הקטן שבריאותו נפגעת.

בשבוע שעבר בקשה חברת בז"ן, ללוות כ 400 מיליוני שקלים באמצעות הנפקת אגרות חוב [אג"ח], במטרה לממן את המשך פעילותה. בהנפקה מסוג זה משתתפות גם קופות הפנסיה שהן למעשה כספי החיסכון של הציבור. חברת בז"ן, אחראית מזה שנים לזיהום האוויר והנחלים במפרץ חיפה ולפגיעה בבריאותם ואיכות חייהם של תושבי חיפה והסביבה. בראשית שנת 2015 נמצא מפעל בז"ן כמפעל המזהם ביותר במדינה, בדו"ח של המשרד להגנת הסביבה ולאחרונה הגיש המשרד 3 כתבי אישום נגד החברה ובעלי תפקידים בה, בגין עברות על החוק למניעת מפגעים וחוק אוויר נקי, ובגין עיכוב בהתקנת אמצעים להפחתת פליטות ממיכלי אחסון, ועוד.

הפרדוקס שבו תושבי חיפה והסביבה מממנים באמצאות כספי הפנסיה שלהם פעילות הפוגעת בסופו של דבר בבריאותם, הביא אותנו יחד עם מגמה ירוקה ו"אנו" לנקוט בפעולה פשוטה, ממוקדת ובעלת מנוף גדול.

לאורך היומיים שקדמו להנפקת האג"ח הובלנו קמפיין תחת הכותרת "שאני אממן את בז"ן?", שכלל שליחת מכתבים לגופים המנהלים את קרנות הפנסיה בדרישה שלא להשתמש בכספי הציבור לטובת השתתפות בהנפקת החוב המיועדת של בז"ן. זאת הייתה הפעם הראשונה בה קבוצה מציבור החוסכים הכריזה כי איננה מעוניינת לקחת חלק במימון פרויקטים בעלי פוטנציאל השפעה שלילית על בריאותה ועל סביבתה.

זאת הייתה הפעם הראשונה בה ציבור החוסכים מגלה הבנה כי הוא הטייקון האמיתי בישראל, עם נכסים בהיקף של כ- 1.2 טריליוני שקלים המנוהלים באפיקי החיסכון הפנסיוני והמניעים את גלגלי המשקזאת הייתה הפעם הראשונה בה ציבור החוסכים הבין שהדיון סביב נושא הפנסיה לא מסתכם בדמי ניהול ותשואות בלבד ושיש חשיבות מרובה גם לאופן בו הכסף מושקע. אך מעבר לראשוניות, חשובה גם ההצלחה.

 

הפחתה במניות בזן

הקמפיין הממוקד והקצר יחסית, הצליח להוריד את שיעור חלקם של קרנות הפנסיה והגמל בסך החוב שגויס מרמה של 17.4% ביוני האחרון, לרמה של 7% בהנפקה הנוכחית. בלטו בהעדרן קרנות הפנסיה והגמל המנוהלות על ידי מנורה, פניקס, מגדל וד"ש אשר השתתפו בהנפקה הקודמת. הצלחת הקמפיין מקבלת משנה תוקף לאור העובדה שחלק מהגופים המוסדיים, שבחרו לא להשתתף בהנפקה עם כספי הפנסיה והגמל, לקחו בה חלק באמצעות כספם הפרטי. עובדה המחזקת את הדעה שהיעדרותם איננה פועל יוצא של חוסר כדאיות פיננסית, אלא תוצאה ישירה של הקמפיין.

יש לומר את האמת, ההצלחה הנקודתית של הקמפיין המדובר לא תביא את חברת בז"ן לשנות את דרכה. רק התעוררות ציבורית רחבה של ציבור החוסכים יכולה להוות כוח מניע לשינויים מרחיקי בנושאים סביבתיים, ובתחומים אחרים הנוגעים לכלכלה וחברה. ההבנה כי הנגישות למקור המימון העיקרי מותנית באחריות תאגידית של החברה לנושאי חברה וסביבה, תביא כל גוף עסקי לתקן הליקויים הקיימים בפעילותו. התנהלות מסוג זה, המשלבות שיקולים סביבתיים חברתיים ומוסריים, במכלול שיקולי ההשקעה, קיימות מזה שנים במדינות אירופה וארה"ב והן מוגדרות תחת המונח "השקעה אחראית".

האם הצלחת קמפיין "שאני אממן את בז"ן?" תהיה יריית הפתיחה להתעוררות ציבור החוסכים, ליישום התנהלות מסוג זה בשוק הפנסיה הישראלי?

זה תלוי בכל אחת ואחד מאתנו. הגיע העת שגם ארגוני הסביבה והחברה יפעלו להטמעת נושא "השקעה אחראית" בענף החיסכון הפנסיוני, מתוך כוונה להביא לשינוי המיוחל אשר יתן ביטוי לערכים חברתיים, סביבתיים ומוסריים במכלול שיקולי ההשקעה.

את מה הכסף שלנו מממן? – המחאה נגד הנפקת האג"ח של בזן היא דוגמה למעורבות חברתית אפקטיבית, אורי שטרן, גלובס, 1.9.15

 

שתף

עוד באותו עניין

מאמרים

תושבי מפרץ חיפה התעוררו למאבק

בשבועיים האחרונים, חל מפנה היסטורי במפרץ חיפה. הציבור מתעורר. מאות אנשים מתארגנים למאבק ציבורי.  גם צוות משימה מיוחד החל לפעול, אולם לאור האירועים שהתרחשו בראשית