עמותת אזרחים למען הסביבה

שימוש והפצת אמוניה בישראל

שימוש באמוניה:
95% – חיפה כימיקלים וכי"ל דשנים (80% לדשנים, השאר למוצרים אחרים)

5% – רותם אמפרט (כ- 1,300 טון), תרכובות ברום (כ- 700 טון), מכתשים (מאות טונות), קופולק (עשרות טונות), גדות ביוכימיה (מאות טונות), פרסונה (עשרות טונות), עשות (עשרות טונות) ומקסימה – משמש כמפיץ משנה לרוב הלקוחות "הקטנים" במכלים עד 1 טון, לרבות בתי קירור באמוניה (מאות טונות).

דרך הפצת האמוניה:

כל האמוניה המגיעה לישראל מגיעה באוניות ומוזרמת למיכל האמוניה, ממנו האמוניה מוזרמת לחיפה כימיקלים – חלק נשאר (42%), חלק מועבר במיכליות כביש (משאיות) לחיפה כימיקלים דרום (28%) והשאר (30%) מועבר בצינור למפעל כי"ל חיפה (לשעבר דשנים וחומרים כימיים). 25% מהאמוניה נשארת במפעל לשימוש עצמי ו- 5% מועברים להמשך הפצה במיכליות כביש (משאיות).

הפצה

 

120,000 טון נצרכים בשנה בישראל:

42% חיפה כימיקלים צפון (51,000 טון)
28% חיפה כימיקלים דרום (34,000 טון)
25% כי"ל (דשנים) חיפה (30,000 טון)
5% שאר התעשיות – רותם אמפרט (כ- 1,300 טון), תרכובות ברום (כ- 700 טון), מכתשים (מאות טונות), קופולק (עשרות טונות), גדות ביוכימיה (מאות טונות), פרסונה (עשרות טונות), עשות (עשרות טונות) ומקסימה – משמש כמפיץ משנה לרוב הלקוחות "הקטנים" במכלים עד 1 טון, לרבות בתי קירור באמוניה (מאות טונות).

 

 

*הנתונים לקוחים מתוך דו"ח "בחינת חלופות למערך היבוא, האחסון, הניפוק והשינוע של אמוניה במפרץ" – דצמבר 2011, אתוס

מודל הערכת סיכונים עקב פריצת חומר רעיל – מכל האמוניה בחיפה כמקרה מבחן, 2013

 

שתף

עוד באותו עניין

מאמרים

המאבק לסגירת מיכל האמוניה במפרץ חיפה

מיכל האמוניה במפרץ חיפה (מסוף הקישון) הוקם בשנת 1986 ונמצא בבעלות חברת חיפה-כימיקלים. המיכל מכיל עד 12,000 טון אמוניה המשמשת כחומר גלם לייצור דשנים, חומרי