logo Citizens for the Environment
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

שקט תעשייתי – בדיקות פתע בארובות מפעלים במחוז חיפה 2011 – 2015

בדיקות פתע בארובות מפעלי חיפה 2011 – 2015

על אף שעל פי החוק אמור המשרד להגנת הסביבה לפרסם את כל הדיגומים שנעשים על ידי המפעלים ואת דיגומי הפתע באתר שלו, באופן שוטף ותוך שלושה חודשים – רוב המידע שהתפרסם לגבי שנת 2015 באתר המשרד, התפרסם תוך השחרת נתונים מרכזיים וחשובים, שבלעדיהם לא ניתן לקבוע אם היו חריגות מהתקן או לא.

בעקבות עתירה מנהלית שהגישה עמותת אזרחים למען הסביבה בשנת 2014 הצלחנו לקבל חלק גדול מהמידע ללא השחרות לגבי השנים 2011-2013.

את המידע לגבי השנים 2014-2015 המשרד אמור להעביר לנו ללא השחרות תוך 3-6 חודשים, בהתאם לפסק הדין של בית המשפט המחוזי בירושלים מיום 7.12.15, במסגרת עתירה נוספת שהגשנו השנה.

ניתוח של נתוני דיגומי הפתע במפעלי חיפה, על סמך המידע הקיים, מראה כי:

שנת 2011

נבדקו 2 מפעלים בלבד: מגן גילוון ובית חולים רוטשילד. במגן גילוון נמצאו חריגות במאות אחוזים.

שנת 2012

נבדקו 20 מפעלים: תחנת כח חגית, תחנת כח חדרה, תרו, סונול, גלעם, אבן קיסר, חוות מיכלים פז, פרמט, פרוטרום, נייר חדרה, דלק, אלובין, אספלט ורד, גדיב , כרמל כימיקלים, בית זקוק חיפה, מגן גילוון, פז שמנים, דור כימיקלים, אלקון.

ב-6 מפעלים נמצאו חריגות עד אלפי אחוזים: גדיב , כרמל כימיקלים, בית זקוק חיפה, מגן גילוון, פז שמנים, דור כימיקלים.

שנת 2013

לא נערכו בדיקות פתע

שנת 2014

נבדקו 16 מפעלים: מגן גילוון, בתי זיקוק, ד"ר מירון, תרו, מקור הפורמייקה, אלקון, דור כימיקלים, כרמל אולפינים, פלרם, שמן תעשיות עץ הזית, סונול, מעוף מתכות, תחנת כח חגית, פז זיקוק, דלק, שרפי כרמל

ב- 4 מפעלים נמצאו חריגות בעשרות עד מאות אלפי אחוזים: תרו, מקור הפורמייקה, אלקון, דור כימיקלים.

שנת 2015

פורסמו בדיקה מ-4 מפעלים (עד יולי 2015 – זמן הורדת הנתונים): בז"ן, גדיב, חיפה כימיקלים וכרמל אולפינים – באף אחד מהם לא ניתן לקבוע אם היו חריגות בגלל השחרת הנתונים

לנתונים המלאים

שתף

עוד באותו עניין

חדשות

סיכום פעילות העמותה בתקופת המלחמה

  אנחנו עוקבים מאז תחילת המלחמה אחר ההשפעות שלה גם ברמה המקומית, ובפרט על תפקוד הרשויות המקומיות הערביות. עבדנו בתקופה זו בתחומים אלו: ניטור ומעקב