logo Citizens for the Environment
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

שקט תעשייתי – דוח 5

שקט תעשייתי – האם יש לרשויות במדינה מה להסתיר

דו"ח חמישי בסדרת הדו"חות של עמותת אזרחים למען הסביבה


 

"שקט תעשייתי – האם יש לרשויות במדינה מה להסתיר?" הוא הדו"ח החמישי בסדרת הדוחו"ת של "שקט תעשייתי" של עמותת אזרחים למען הסביבה, שהתפרם ביולי 2013.

סעיף 6 א לחוק חופש המידע קובע כי רשות ציבורית תפרסם באתר האינטרנט שלה מידע סביבתי שיש ברשותה, לעיון הציבור, בהתאם להוראות תקנות חופש המידע (העמדת מידע על איכות הסביבה לעיון הציבור), התשס"ט – 2009 .
הדו"ח סוקר את עמידת הרשויות המקומיות, איגודי הערים והממשל בדרישות החוק לפרסום מידע סביבתי.

ארבע שנים לאחר כניסת התקנות לתוקף ושמונה שנים לאחר כניסת החוק לתוקף, בדקנו האם הרשויות מפרסמות מידע סביבתי עדכני עפ"י החוק באתרי האינטרנט שלהן וגילינו שבמרבית המקרים, הרשויות מסתירות מידע מהציבור, בניגוד לחוק.

לצפייה בתוצאות הסקר המלאות

לצפייה בסרטון

 

הרצת השקופיות נעשית ע"י לחיצה על כפתורי החיצים המופיעים בתחתית או ע"י מקשי החיצים שבמקלדת (ניתן לתזמן ולעשות תקריב).

*מומלץ לצפות במסך מלא

איסוף נתונים וגרפיקה: אילה חודרה

לסדרת הדו"חות המלאה באתר שקט תעשייתי

שתף

עוד באותו עניין

חדשות

סיכום פעילות העמותה בתקופת המלחמה

  אנחנו עוקבים מאז תחילת המלחמה אחר ההשפעות שלה גם ברמה המקומית, ובפרט על תפקוד הרשויות המקומיות הערביות. עבדנו בתקופה זו בתחומים אלו: ניטור ומעקב