logo Citizens for the Environment
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

שקט תעשייתי – מערך ניטור האוויר באזור מפרץ חיפה – דו"ח שנתי 2014

שקט תעשייתי במפרץ חיפה

מערך ניטור האוויר באזור מפרץ חיפה

התחנות השכונתיות שנת 2014

סדרת הדו"חות "שקט תעשייתי" שמפרסמת עמותת אזרחים למען הסביבה היא חלק מפרויקט "תעשייה מקיימת" שמטרתו לעודד התנהלות מקיימת של התעשייה בישראל.

הדו"ח הנוכחי מתמקד בנושא ניטור האוויר בתחנות הניטור באזור מפרץ חיפה.

הדו"ח מסתמך על הנתונים שנוטרו בתחנות הניטור הנ"ל בשנת 2014 כפי שהתפרסמו באתרי האינטרנט של מערך הניטור של איגוד ערים אזור מפרץ חיפה הגנת הסביבה (להלן-האיגוד), ושל מערך ניטור האוויר הארצי (מנ"א) של המשרד להגנת הסביבה.

הניתוח אינו מתייחס לנתונים מטאורולוגיים.

לקריאת הדו"ח המלא

 

שתף

עוד באותו עניין

חדשות

סיכום פעילות העמותה בתקופת המלחמה

  אנחנו עוקבים מאז תחילת המלחמה אחר ההשפעות שלה גם ברמה המקומית, ובפרט על תפקוד הרשויות המקומיות הערביות. עבדנו בתקופה זו בתחומים אלו: ניטור ומעקב