עמותת אזרחים למען הסביבה

שריפת פסולות בגליל (2009)

אחד הנושאים הסביבתיים הבוערים ביותר באזורנו – הם השריפות מאתרי הפסולת. בהמשך לניסיונות שלנו להילחם בתופעה, מיפתה עמותת אזרחים למען הסביבה בגליל למעלה מ- 20 אתרי פסולת פיראטיים בהם הפסולת נשרפת בתדירות גבוהה. המיפוי כלל ביקור באתר, איסוף נתונים מהרשויות המקומיות ומכיבוי אש, צילום האתרים וסקירה של המחקרים הרפואיים האחרונים בעולם לגבי נזקי שריפת פסולת לבריאות האדם ולסביבה.

את הנתונים הצגנו ב 9.6.09 בדיון בוועדת הרווחה והבריאות של הכנסת, שבסופו קראה יו"ר הוועדה למשרד להגנת הסביבה להקים וועדה בראשותו ובהשתתפותם של נציגי משרד הפנים, משרד הבריאות, הרשויות המקומיות ונציגי ארגונים אזרחיים למתן פתרונות לתופעה. כמו כן, נקבע כי הוועדה תקיים דיון חוזר בנושא בינואר 2010. נמשיך לעקוב אחר המפגעים החמורים במאמץ למציאת פתרונות לכל אתר, ובהשתתפות בוועדה הבינ-משרדית שהמשרד להגנת הסביבה מקים בימים אלה.

פרוטוקול דיון בועדת העבודה הרווחה והבריאות ביום 9.6.09

מצגת של אל"ס שהוצגה בכנסת בועדת הרווחה והבריאות ביום 9.6.09


 האתרים הפיראטיים בגליל פזורים באומדן של יותר ממאה אתרים, בהם מצטברים לעיתים קרובות מאות טונות של פסולת וכשהיא בוערת היא יוצרת מפגע בריאותי כבד – פיזור של כימיקאלים לאוויר ופגיעה קשה בבריאות התושבים וכמובן – תמורה חמורה להתחממות הגלובלית. נתונים שאספנו, הראו שרק במרחב הגליל המערבי בגליל פרצו לפחות 55 שריפות גדולות בתוך חצי שנה, שהתקדמו לעבר שטחים פתוחים ושטחים בנויים וחייבו התערבות מכבי אש גליל מערבי.

אתרי הפסולת בשולי ישובים, בשטחים פתוחים, במחצבות נטושות, או בסמוך לשכונות מגורים ומוסדות חינוך – גורמים לפגיעה קשה באיכות החיים, ולמפגעים סביבתיים קשים: מפגעי ריח, זיהום מקורות מים וקרקע, זיהום אויר, השחתת שטחים פתוחים ופגיעה קשה בבריאות התושבים, בטווח הקצר והארוך.

בגליל מרבית הרשויות המקומיות נמצאות במצוקה תקציבית ארוכת שנים ולמעשה רובן נמצאות במצב של קריסה כלכלית. כאשר הרשויות קורסות, מצב הטיפול בפסולת מחמיר עוד יותר, וכשאין כסף למשכורות, אין גם כסף לשלם לקבלני פינוי פסולת. בישובים ערבים רבים בגליל, הפסולת לא מפונה במשך חודשים, ואם יש קצת כסף כדי לשלם לקבלן הפינוי, הוא מפנה את הפסולת למקום הקרוב ביותר, לאתרים פיראטיים והם גדלים ומתרבים.

בעיה נוספת היא כאמור העדר מודעות מספקת ופיקוח. הסכנה גוברת כאשר אתרי הפסולת נמצאים סמוך לבתי ספר ושכונות מגורים. אוכלוסיות רגישות כגון ילדים, חשופות לסיכון מוגבר. הילדים הינם אוכלוסיה רגישה במיוחד ובעלת פוטנציאל גבוה יותר להידבקות במחלות זיהומיות, הרעלות אקוטיות. האתרים מכילים פסולת מוצקה מגוונת הכוללת פסולת ביתית, פסולת בניין ופסולת חקלאית, ובחלק מהאתרים פסולת מסוכנת כגון אסבסט, פגרי בע"ח עליהם מתפתחים מפיצי מחלות שונים, שאריות צבעים ודלקים המוגדרים מסוכנים, וצמיגים המשמשים כמוקדי גידול יתושים. הסכנה הבריאותית גוברת עקב אירועי שריפה של פסולת, לרבות צמיגים הגורמים לפליטות של חומרים רעילים ומסוכנים מתפזרים לסביבה. כל אלה עלולים לגרום לנזקים בריאותיים לטווח הקצר והארוך. כשלון הרשויות בטיפול במפגעים הללו, מהווה איום ממשי לבריאות הציבור, לקירוב נושאי מחלות ומזיקים למשכנות אדם, לשריפות בגבול ישובים וזיהום אויר חמור. שריפה של פסולת נאסרה במפורש אף באתרים מוסדרים לסילוק פסולת בתקנות למניעת מפגעים (מניעת זיהום אויר וריח בלתי סבירים מאתרים לסילוק פסולת) התש"ן-1990 .

 

שתף

עוד באותו עניין