עמותת אזרחים למען הסביבה

תו מידות לאפקטיביות 21.12.14

עמותת "אזרחים למען הסביבה" נמצאה זכאית לקבל את "תו מידות לאפקטיביות" המעיד כי העמותה מחויבת לתרבות ארגונית המעניקה חשיבות 
רבה לתכנון ולמדידה, להתמקדות בתוצאות ולשיפור מתמיד, וזאת במטרה להשפיע על מוטיבציה ולחולל שינוי משמעותי לטובה בחייהם.
"במסגרת תהליך הבדיקה התרשמנו מפעילותה החברתית של העמותה במטרה לעודד קיימות, להשפיע על מקבלי החלטות…"

שתף

עוד באותו עניין