עמותת אזרחים למען הסביבה

תכנית הפעולה הלאומית לאזור מפרץ חיפה 11.8.15

היום (11.8.15) פרסם המשרד להגנת הסביבה תכנית פעולה לאומית לאזור מפרץ חיפה שבמסגרתה יושקעו כ- 330 מיליון שקלים בשיפור איכות האוויר במפרץ חיפה, בהגברת הפיקוח והאכיפה, בצמצום הסיכונים לאוכלוסייה, בניטור מזהמים, בביצוע מחקרים בריאותיים ובהנגשת המידע לציבור.

התוכנית פתוחה להתייחסות והערות הציבור עד ליום 24.8.2015 באתר המשרד להגנת הסביבה. במקביל לפרסום התוכנית הפעולה הלאומית המשרד להגנת הסביבה פרסם את תמונת המצב במפרץ חיפה – פליטות ואיכות אוויר במפרץ חיפה והסביבה – תמונת מצב יולי 2015

 

התייחסות אזרחים למען הסביבה לתכנית:

עצם פרסום התוכנית מעיד על הודאה במצב הבעייתי באזור מפרץ חיפה שהמשרד להגנת הסביבה ניסה להסתיר למרות שתושבי הסביבה ופעילים סביבתיים לא נתנו לנושא מפרץ חיפה לרדת מראש סדר היום.

הבעיה הגדולה בתכנית הזאת שהיא כל כולה מסתמכת על מצב קיים שהוא לא ידוע לציבור ושאנחנו נלחמים כבר שנתיים משפטית כדי לקבל אותו. בהעדר נתונים מלאים על המצב הקיים (להבדיל מחלקי מידע), אין לנו יכולת בעצם לפקח על הביצוע של התכנית ולוודא שאכן תהיה הפחתה של הפליטות הקיימות כיום, ולא רק מצג שווא ובמה להתפארות של הרשויות.

בעיה נוספת היא שכל התכניות להתרחבות התעשיה, הנמל החדש והוספת מתקני הגז והדלק ממשיכים, במקביל לתכנית הזאת, ולא ברור עדיין איך התכנית תמנע בפועל את תוספת הזיהום שאמורה להיווצר כתוצאה מהתכניות האלה.

התכנית הלאומית מראה לציבור עד כמה הוא צדק במחאה הגדולה שלו, ועד כמה הממשלה לא עשתה מספיק עד היום למנוע את הזיהום, ולשמור על חיהם ובריאותם של התושבים. חשוב לציין, שכל התכנית המפורטת חייבת להיות מלווה בשקיפות מלאה, פרסום מלוא המידע הגולמי לציבור ולא כפי שמתקיים כעת.

הכותרת שקיבלה התוכנית: "אזור אוויר נקי", היא מטעה ביותר: כי אם רק רכבי הדיזל יוצאו מהאזורים הללו – האוויר בהם עדיין, יהיה רחוק מלהיות נקי – בעיר שרוב הזיהום בה הוא תעשייתי.

התכנית אינה מפרטת את חלוקת סעיפי התקציב ומקורות המימון של כל סעיף וסעיף למרות שהתוכנית הינה תוכנית ממשלתית ולכן תלויה באישור התקציב. מוכרות לנו אינספור החלטות ממשלה מהעבר, שלא התקיימו עד עצם היום הזה.

 

מצד אחד אנחנו מברכים על העבודה הרצינית שנעשית, אבל אנחנו מטילים ספק בביצוע של התכנית בפועל, וממתינים לראות את הדברים המובטחים – מתרחשים במציאות.

בשבוע הבא נעביר את ההערות המקצועיות שלנו לתוכנית למשרד להגנת הסביבה ולעיריית חיפה.

 

להלן עיקרי התוכנית:

תעשייה

התוכנית – "החמרת הדרישות הסביבתיות שתביא להפחתה של 50% בפליטות מזהמים אורגנים נדיפים ביחס למצב היום. זאת בנוסף להפחתה שבוצעה מאז 2009. סה"כ צפויה הפחתה של כ 80% בפליטות המזהמים העיקריים מכלל התעשייה משנת 2009 ועד שנת 2018".

תגובת אזרחים למען הסביבה – המשרד להגנת הסביבה טוען להפחתה של 70% בפליטת חומרים אורגניים נדיפים. גם לאחר ההפחתה המשמעותית בפליטה, עומס החומרים האורגניים הנדיפים בחיפה הוא הגבוה בארץ ועיקר מקורו מתעשייה. הפחתה נוספת של 50% בפליטת החומרים האורגניים הנדיפים מהתעשייה תשאיר את חיפה במקום הראשון בארץ מבחינת עומס חומרים אורגניים נדיפים. זאת מבלי לדבר על התוכניות להרחבת התעשייה במפרץ שיביאו עימן פליטות נוספות.

 

תחבורה

התוכנית – "חיפה תהיה העיר הראשונה בישראל עם "אזור אוויר נקי", ובכך תצטרף למאות ערים מובילות באירופה אשר בתחומן קיימים אזורים נקיים מעשן דיזל  (Low Emission Zones)".

תגובת אזרחים למען הסביבה – כל הצעדים להפחתה שימוש ברכבי דיזל הם מבורכים. עם זאת, המושג "אזור אוויר נקי" בעייתי ומטעה – הוצאת רכבי דיזל מאזור מסויים לא יהפוך אותו לאזור עם אוויר נקי, בייחוד כאשר רוב הזיהום באיזור מקורו בתעשייה.

 

הרחבת פעילות דיגום וניטור איכות האוויר

התוכנית – "לשפר את מערך הניטור כדי לזהות טוב יותר את האזורים המזוהמים ולהעריך את מידת הזיהום אליו נחשפת האוכלוסייה, ולמקד מאמצים מול מקורות הזיהום".

תגובת אזרחים למען הסביבה – ניטור האוויר המפרץ חיפה הוא נושא חשוב מאין כמותו. התרענו בעבר על ניטור לא מספק ולוקה בחסר ושמחים שסוף סוף המשרד להגנת הסביבה מודה בכך. תחילה היינו רוצים לראות ביצוע של תוכנית לסקירת החומרים הנפלטים בחיפה, שאינם בהכרח קשורים לתחבורה, ואינם מנוטרים כיום כלל, והוספתם לתוכנית הניטור/דיגום.

 

שיפור הנגשת המידע לציבור

התוכנית – "שיפור איכות המידע על מצב איכות האוויר לרבות תוצאות דיגומים ממפעלים והנגשתו לציבור; עדכון הציבור על פעילות האכיפה והפיקוח ומדיניות המשרד באופן שוטף ובצורה מובנת ונגישה לכלל הציבור".

תגובת אזרחים למען הסביבה – הנגשת מידע לציבור הוא נושא חשוב מאין כמותו ורק ציבור עם ידע יכול לעשות שינוי. עמותת אזרחים למען הסביבה יכולה רק לייחל לשיפור בהנגשת המידע. בניסיון לקבל מידע על פליטות ממפעלים במפרץ חיפה ולאחר שהמשרד להגנת הסביבה לא פרסם את המידע שהיה ברשותו עפ"י חוק תקנות חופש המידע (העמדת מידע על איכות הסביבה לעיון הציבור), העמותה הגישה בקשות חופש מידע, כשאלו לא נענו הגישה העמותה עתירה במרץ 2014, העתירה נמחקה לאחר שהמשרד הבטיח להעביר את המידע אבל המשרד לא העביר וגם לא פרסם אותו באתר שלו עד היום. בינתיים הוגשו בקשות מידע נוספות ולאחר שגם אלה לא נענו במלואן נאלצה העמותה להגיש שוב, ביוני 2015, עתירה מינהלית בבית המשפט המחוזי בירושלים בבקשה לצוות על המשרד להגנת הסביבה להעביר לידיה מידע על הפליטות ממפעלים במפרץ חיפה.

 

סקרים ומחקרים

התוכנית – "בדיקת הקשר בין זיהום האוויר במפרץ לרמת התחלואה והשפעת הזיהום על הסביבה" ע"י עריכת סקרי סביבה ובריאות באופן שוטף.

תגובת אזרחים למען הסביבה – עד היום לא נערכו סקרים מקיפים לבחינת הקשר בין הזיהום הסביבתי במפרץ חיפה לרמות התחלואה. למרות שעודפי התחלואה בילדים ומבוגרים במפרץ חיפה ידועים ומשרד הבריאות יצא בהודעה לתקשורת על כך באפריל 2014, הוא הספיק לחזור בו ולעדן את ההודעה. גם הוועדה המייעצת לאפידמיולוגיה סביבתית של משרד הבריאות אשר מונתה ע"י ראש שירותי בריאות הציבור על מנת לייעץ למשרד הבריאות, קבעה בישיבתה ב- 28.1.15 כי קיים קשר סיבתי בין זיהום האוויר והתחלואה העודפת במפרץ חיפה "לאור הצטברות הממצאים לגבי החריגות בחומרים המנוטרים, החריגות בממצאי הדיגומים, נתוני המפל"ס, נתוני התחלואה והמחקרים האפידמיולוגים באזור מפרץ חיפה ובהתאם לידע הקיים בספרות הרפואית", יש חשיבות עליונה לעריכת סקרים עדכנים ונרחבים שיסירו את הויכוח בנוגע להשפעת הזיהום על רמות התחלואה במפרץ חיפה.

 

הפחתת סיכוני חומרים מסוכנים

התוכנית – "צמצום הסיכון לאוכלוסייה מחומרים מסוכנים בעת תקריות חירום".

תגובת אזרחים למען הסביבה – ביצוע סקר סיכונים סביבתיים מחומרים מסוכנים בתרחשי מלחמה, רעידת אדמה או תקלה באחד המפעלים הוא נקודת הפתיחה בטיפול בנושא החומרים המסוכנים הבוער במפרץ חיפה, ולמרות כל תרחישי האימה מעולם לא נעשה סקר כזה. כבר במרץ 2014, לאחר שהשתוללה שריפה במפעל גדיב, עמותת אזרחים למען הסביבה יצאה בדרישה להקמת חדר מצב לחומרים מסוכנים לאחר שהתברר כי האזור לא מוכן ולא מוגן מפני תרחישי זוועה של מלחמה או רעידת אדמה. ביולי 2014 על רקע מתקפת הטילים בדרום, נערכה הפגנת ענק כדי להזכיר לכולם איזה אסון יכול להתרחש במפרץ במקרה של איום בטחוני בצורת טילים שיגיעו למפרץ. ההבטחה לפינוי מיכל האמוניה שפועל ללא רישיון כבר מספר שנים לא חדשה ונמשכת שנים. ובעוד התוכניות להרחבות מדברות על הוצאת מתקנים אל מחוץ למפרץ חיפה צפויה הוספה של חומרים מסוכנים במפרץ. נושא זה טומן בחובו עניין של חיים ומוות מיידים.

 

התכנית המלאה – תכנית לצמצום זיהום האוויר והסיכונים הסביבתיים במפרץ חיפה

 

 

 

בתקשורת:

המאבק בזיהום במפרץ חיפה: יוכרז "אזור אוויר נקי" מרכבי דיזל, נעה שפיגל, 11.8.15, הארץ

"תוך 5 שנים – ירידה של 50% בזיהום האוויר במפרץ חיפה", גלי צה"ל

330 מיליון שקל לצמצום הזיהום במפרץ חיפה; השר גבאי: "50% פחות זיהום עד 2018", אילנה קוריאל, Ynet, 11.8.15

תכנית הפעולה הלאומית במפרץ חיפה: הקמת "איזור אוויר נקי" בו תוגבל כניסת רכבים מזהמים, ניק קוליוחין, 11.8.15, נענע10

המשרד להגנת הסביבה הציג תוכנית שיקום לטיפול בזיהום במפרץ חיפה, יובל בגנו, קארין רוזובסקי, 11.8.15, מעריב און-ליין

כך יצמצמו ב-50% את הזיהום בחיפה, פוראת נסר, 11.8.15, חדשות2

במחיר 330 מיליון: תכנית חדשה להגנה על חיפה, יאיר קראוס, 11.8.15, nrg

סוף סוף "אזור אוויר נקי" בחיפה?, דניאל סיריוטי, דן לביא, 11.8.15, ישראל היום

חדשות הוצגה תכנית הפעולה הלאומית לאזור מפרץ חיפה, תמי מאור, 11.8.15, חיפה וקריות

מופע האשליות של המשרד להגנת הסביבה בנושא איכות הסביבה במפרץ חיפה, שלמה בן עמי, 12.8.15, זה פה

המשרד להגנת הסביבה מציג: תוכנית הפעולה הלאומית למפרץ חיפה, 12.8.15, מערכת הפורטל לחקלאות טבע וסביבה

 

שתף

עוד באותו עניין