logo Citizens for the Environment
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

מבוא לאקטיביזם סביבתי

התכנית הינה הראשונה מסוגה בחברה הערבית אשר משלבת בין ידע, פרקטיקה, למידת עמיתים ומתן כלים להובלת תהליכי שינוי לשיפור המציאות הסביבתית, העלאת החוסן הקהילתי והשתלבות בתוך תנועת הקיימות. 

התכנית כללה סדנת Photovoice שמאפשרת למשתתפים לתעד נושאים שחשובים להם ולקבל דרכים חדשות ורפלקטיביות לתפיסת העולם שסביבם. כלי זה יכול גם לשמש למשתתפים דרך לחקור את סביבתם ולייצגה במטרה לפעול לשינוי, כחלק מפרקטיקה של העצמה חברתית. 

המשתתפים השתתפו בסדרת הרצאות וסיורים על מנת ללמוד על המפגעים הסביבתיים הקיימים והמאבקים הציבוריים שפועלים לשפר את סביבתנו.  

הרצאות

ההרצאות דנו במגוון נושאים שקשורים לסביבה ואקלים: 

* מבוא לקיימות ואקטיביזם סביבתי. 

* עקרונות אקטיביזם קהילתי ויישום המודלים בנושאי סביבה. 

* סביבה והחברה הערבית. 

* לבוא לחקיקה ומידע סביבתי. 

* פרוייקטים בתחום הקיימות. 

* שינויי האקלים ותפקיד הפרט/ הרשות המקומית. 

קיבלו המשתתפים סדנה לגבי כלי Photovoice ככלי לאקטיביזם קהילתי וסביבתי, שבעזרת עדשת המצלמה ניתן לחולל שינויים חברתיים. 

סיורים

המשתתפים לקחו חלק במספר סיורים וסדנאות שדרכם למדו על המצב הסביבתי בחברה הערבית ועל המאמצים הקהילתיים לשיפורו. בנוסף, המשתתפים ביקרו במבנים ירוקים ובמיזמים מקיימים.