עמותת אזרחים למען הסביבה

תעשייה V. תחבורה באזור מפרץ חיפה

הניסיון לומר כי לתחבורה באזור מפרץ חיפה תרומה משמעותית יותר לזיהום האוויר מאשר תעשייה עולה בתוהו נוכח תוצאות סקר הפליטות העירוני של עיריית חיפה ונוכח העולה מנתוני איגוד ערים לאזור מפרץ חיפה לגבי תרומת התעשייה והתחבורה לפליטת המזהמים – SO2PMNOx, NMVOC, VOC.

מהסקר ומנתוני איגוד הערים עולה בבירור כי למתקני תעשייה התרומה המשמעותית ביותר לזיהום אוויר באזור מפרץ חיפה. כמו כן ניתן לראות כי כמות כלי רכב ונפח התנועה במפרץ חיפה קטנים בהרבה מערים כמו תל אביב וירושלים ולכן הניסיון להפיל את האחריות לזיהום האוויר במפרץ חיפה על התחבורה פשוט לא עובד.

הנתונים המלאים – תעשייה מול תחבורה אזור מפרץ חיפה

שתף

עוד באותו עניין