חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
עמותת אזרחים למען הסביבה

שינוי מדיניות וקידום חקיקה

שינוי מדיניות וקידום וחקיקה

העמותה עוסקת בתחום שינוי מדיניות בקרב מקבלי החלטות, בכל הדרגים, בשלטון המקומי והמרכזי לשינוי המדיניות הסביבתית, קידום היישום של החקיקה הסביבתי והגברת האכיפה. 

חיזוק הוועדות לאיכות הסביבה ברשויות המקומיות הערביות

הפרויקט נועד להפעיל את ועדות איכות הסביבה בכל הרשויות המקומיות הערביות, שהן במעמד סטטוטורי, על מנת לעזור לרשויות לתת מענה לסוגיות הסביבתיות בשטחן. 

להמשך קריאה

תיקוני חקיקה

עמותת אזרחים למען הסביבה עוסקת גם בתחום מדיניות וחקיקה כדי להביא לשינוי ביחס המערכת הפוליטית והחקיקה כלפי החברה הערבית והצרכים שלה במישור הסביבתי ושינויי האקלים. 

להמשך קריאה

ניירות עמדה ומסמכי מדיניות

עמותת אזרחים למען הסביבה עוסקת גם בתחום מדיניות וחקיקה כדי להביא לשינוי ביחס המערכת הפוליטית והחקיקה כלפי החברה הערבית והצרכים שלה במישור הסביבתי ושינויי האקלים. 

להמשך קריאה