תכנית חוף נקי

תוכנית חוף נקי הינה יוזמה של היחידה הארצית להגנת הסביבה הימית במשרד להגנת הסביבה. מטרת התכנית, המופעלת החל משנת 2005, היא לשמור לאורך כל השנה על ניקיונם של החופים הבלתי מוכרזים והפתוחים ועל משאבי הטבע שלהם. כדי להגשים מטרה זו פועלת התכנית בארבעה צירים מרכזיים השלובים זה בזה: ניקוי חופים, חינוך, הגברת מודעות הציבור בעזרת הסברה ופעילות פיקוח ואכיפה.

במסגרת התוכנית מעבירים הרצאות בנושא הפסולת הימית והדרכות של ניקיונות חוף – ללא כל עלות.

ההדרכות מתאימות לקהלים שונים: בתי ספר, מתנ"סים, תנועות נוער, משפחות… ומותאמות לכל גיל.

שתף

עוד באותו עניין