logo Citizens for the Environment
Search
Close this search box.

המזהם ישלם – קריאה טרומית 2006

הכנסת אישרה היום (ד') בקריאה טרומית תיקון לחוק "המזהם משלם", הקובע כי בית המשפט יוכל להטיל על מפעלים מזהמים קנס בהתאם לרווחים שנעשו על חשבון האוויר שאנו נושמים, המים שאנו שותים, הים והקרקע שמזדהמים… התיקון לחוק שהוצע על ידי יושבי ראש השדולה הסביבתית-חברתית, חברי הכנסת מיכאל מלכיאור ודב חנין ואושר על ידי 22 חברי כנסת, נועד לשנות את המצב הקיים היום בו "משתלם וכדאי לעבור על חוקי הגנת הסביבה בישראל"

רקע נוסף על החוק

 

שתף

עוד באותו עניין

חדשות

סיכום פעילות העמותה בתקופת המלחמה

  אנחנו עוקבים מאז תחילת המלחמה אחר ההשפעות שלה גם ברמה המקומית, ובפרט על תפקוד הרשויות המקומיות הערביות. עבדנו בתקופה זו בתחומים אלו: ניטור ומעקב