logo Citizens for the Environment
Search
Close this search box.

מבקר המדינה קבע כי המשרד להגנת הסביבה והרשויות המקומיות נכשלו בפרויקט הפרדת ומיחזור פסולת

פרויקט הפרדת הפסולת במקור החל לפני שש שנים, ולמרות זאת היקף המחזור לא עלה וחלק מהרשויות אף הפסיקו את ההפרדה בשטחן. כיוון שהפעלת הפרויקט החלה לפני שהוקמו מתקני קצה בהיקף הדרוש נוצר מצב בו תושבים הפרידו פסולת ומשאית אחת אספה הכל יחד. בנוסף, המשרד להגנת הסביבה מקבל דיווח ממפעילי מתקני ההטמנה על היקף הפסולת שהוטמנה עפ"י חישובם ללא הצלבת המידע עם נתוני הרשויות המקומיות וכאן מתגלה פער שעולה הרבה מאוד כסף

שתף

עוד באותו עניין

חדשות

סיכום פעילות העמותה בתקופת המלחמה

  אנחנו עוקבים מאז תחילת המלחמה אחר ההשפעות שלה גם ברמה המקומית, ובפרט על תפקוד הרשויות המקומיות הערביות. עבדנו בתקופה זו בתחומים אלו: ניטור ומעקב