logo Citizens for the Environment
Search
Close this search box.

מחכים להחלטת בית המשפט – צו סגירה למיכל האמוניה 12.2.17

לאחר שנמסר לעיריית חיפה דו"ח ועדה מקצועית על סיכוני מיכל האמוניה, שנכתב ע"י 10 פרופסורים מכובדים, שקבעו כי המיכל צריך להסגר באופן מיידי עקב הסכנה שהוא טומן בחובו והעובדה שהוא לא נבדק לפרטי פרטים מיום הקמתו, פנתה העירייה לבית המשפט בבקשה לסגור את מיכל האמוניה. למיכל הוצא צו סגירה זמני ביום רביעי ולמחרת הוארך עד ליום ראשון (12.2.17) לצורך בחינת טענות מפעל חיפה כימיקלים. החלטה סופית תתקבל היום

שתף

עוד באותו עניין

חדשות

סיכום פעילות העמותה בתקופת המלחמה

  אנחנו עוקבים מאז תחילת המלחמה אחר ההשפעות שלה גם ברמה המקומית, ובפרט על תפקוד הרשויות המקומיות הערביות. עבדנו בתקופה זו בתחומים אלו: ניטור ומעקב