logo Citizens for the Environment
Search
Close this search box.

מנכ"ל קבוצת בז"ן זומן לשימוע בעקבות הכפלת פליטת חומרים אורגניים נדיפים בשנת 2015 23.2.16

לאור דרישת המשרד להגנת הסביבה מפעל כרמל אולפינים הגיש דיווח המצביע על הכפלה של הפליטות הלא מוקדיות של מזהמים אורגנים נדיפים בשנת 2015 מרכיבי הציוד במפעל. בעקבות הנתונים מנכ"ל קבוצת בז"ן זומן לשימוע טרם הוצאת צו מניעה ובו הוראה על תיקון הדליפות שהובילו לזיהום באופן מידי. שימוע שכזה הוא סוג של "נו נו נו" שלא מהווה אכיפה של ממש. רק לחץ ציבורי מאד גדול משפיע על תפקוד המשרד שבשגרה פועל לטובת האינטרסים של המזהמים

קרא עוד

שתף

עוד באותו עניין

חדשות

סיכום פעילות העמותה בתקופת המלחמה

  אנחנו עוקבים מאז תחילת המלחמה אחר ההשפעות שלה גם ברמה המקומית, ובפרט על תפקוד הרשויות המקומיות הערביות. עבדנו בתקופה זו בתחומים אלו: ניטור ומעקב