logo Citizens for the Environment
Search
Close this search box.

סיכום פעילות העמותה בתקופת המלחמה

 

אנחנו עוקבים מאז תחילת המלחמה אחר ההשפעות שלה גם ברמה המקומית, ובפרט על תפקוד הרשויות המקומיות הערביות.

עבדנו בתקופה זו בתחומים אלו:

  • ניטור ומעקב אחר החלטות ממשלתיות בתחום סביבה ואקלים
  • שליחת שאילתות ודרישות לממשלה
  • מיפוי השפעות המלחמה על מחלקות הסביבה ברשויות הערביות
  • מפגשים עם קבוצות הפעילים
  • טיפול בתלונות של תושבים

 

בעלון הקצר המצורף תמצאו סיכום של עיקרי הפעילות שלנו בתקופה זו

ניוזלטלר פעילות 11-2023

שתף

עוד באותו עניין