logo Citizens for the Environment
Search
Close this search box.

עדכון תקנות חוק אויר נקי 29.2.16

עדכוני ערכי הסביבה והיעד לגבי שישה חומרים בתקנות חוק אוויר נקי עברו את אישור ועדת הפנים והגנת הסביבה.

יו"ר הועדה, דודי אמסלם: "עד היום לא הייתה בכלל הגבלה על שישה חומרים מסוכנים. התקנות משפרות מאד את המצב"

המשרד להגנת הסביבה: "ועדת הפנים והגנת הסביבה אישרה את החמרת תקנות אוויר נקי"

 

השוואה של ערכי היעד והסביבה החדשים למול הישנים מראה כי לא לגבי כל ששת המזהמים הוחמרו התקנים. יש לזכור, כי מזהמים נוספים נותרו ללא תקנים בחוק אוויר נקי:

מזהם

ערך יעד
(מק"ג/מ"ק)
ערך סביבה
(מק"ג/מ"ק)

ישן

מעודכן

ישן

מעודכן

טריכולוראתילן

23 יממה
7.7 שנה
2 יממה
2 שנה
1000 יממה
2 יממה
2 שנה

1,3 בוטדיאן

0.11 יממה
0.036 שנה
0.3 יממה
0.3 שנה
לא היה
0.3 יממה
0.3 שנה

כספית ב- SPM

1.8 שעה
0.3 שנה
0.6 שעה
0.03 שנה
לא היה
0.6 שעה
0.3 שנה

פורמאלדהיד

0.8 יממה
0.8 שנה
0.8 יממה
0.8 שנה
100 חצי שעה
15 שעה
3.3 שנה
*10 ימי חריגה מותרים בשנה

בנזן

3.9 יממה
1.3 שנה
3.9 יממה
1.3 שנה
5 שנה
3.9 יממה
1.3 שנה
*7 ימי חריגה מותרים בשנה

קדמיום ב- SPM

0.005 יממה
0.005 שנה
0.005 יממה
0.005 שנה
0.005 שנה
0.005 יממה
0.005 שנה

 


טריכלורואתילן

מסרטן ‏וודאי‏ לאדם. משמש‏ בתעשייה ‏בעיקר‏ כממס‏ לניקוי‏ גריז‏ ושמנים‏ מחלקי‏ מתכת‏ וכן‏ בשימושים‏ שונים‏ כגון‏ בדבקים‏ ובחומרים‏ להסרת‏ צבעים. משתחרר‏ לאוויר‏ מתהליכי‏ ייצור‏ תעשייתיים,‏ ממוצרים‏ ביתיים‏ המכילים‏ אותו‏ או‏ מגיע‏ למים‏ דרך‏ שפכים‏ תעשייתיים

ערך הסביבה וערך היעד עבור טריכלורואתילן הושוו והוחמרו

 

1,3 בוטדיאן

מסרטן ‏וודאי‏ לאדם. ‏נפלט‏ לאוויר‏ מתחבורה‏ בעיקר‏ מרכבי‏ דיזל‏ כבדים,‏ משריפת‏ פסולת‏ חקלאית,‏ תעשייה ‏(בתהליך‏ זיקוק‏ נפט,‏ייצור‏ גומי‏ סינטטי‏ וחומרי‏ פלסטיק,‏ מחזור‏ מתכות)‏ ואחסון‏ דלקים.‏ ‏‏תורם‏ ליצירת‏ אוזון,‏ בתגובה‏ עם‏ תחמוצות‏ חנקן,‏ הנמצאות‏ באוויר‏ בסביבה.

ערך היעד עבור 1,3 בוטדיאן הוקל והוא נקבע גם כערך סביבה (שלא היה קבוע קודם)

 

כספית ב- SPM

נפלט מתעשייה‏ מינרלית‏ (ייצור ‏מלט),‏ שריפת ‏ דלקים ‏בתחנות‏ הכוח‏ הפחמיות,‏ מפעלים‏ לעיבוד‏ ומחזור‏ מתכות‏ ותעשייה‏ כימית.

ערך היעד עבור כספית ב- SPM הוחמר והוא נקבע גם כערך סביבה (שלא היה קבוע קודם)

פורמאלדהיד

מסרטן ‏וודאי‏ לאדם. נפלט‏ ישירות‏ לאוויר‏ ממקורות‏ פליטה‏ שונים,‏ כדוגמת‏ שריפת‏ דלקים‏ בתחנות‏ הכוח‏ ובתעשייה,‏ תהליכי ‏ייצור‏ בתעשייה‏ מינרלית,‏ תעשייה‏ כימית‏ ותעשיית‏ מזון‏ ומשקאות‏.

ערך היעד עבור פורמאלדהיד לא השתנה. נקבע ערך סביבה מקל יחסית לערך היעד (קודם היה רק חצי שעתי). הותרו  7 ימי חריגה מותרים בשנה

בנזן

מסרטן ‏וודאי‏ לאדם. נפלט‏ מרכבי‏ בנזין‏ ומאידוי‏ דלקים‏ בתחנות‏ דלק, בתי‏ זיקוק‏ לנפט,‏ מפעלים‏ פטרוכימיים ושריפת‏ פסולת‏ חקלאית.

ערך היעד עבור בנזן לא השתנה והוא נקבע גם כערך סביבה (קודם היה רק שנתי). הותרו  7 ימי חריגה מותרים בשנה

קדמיום ב- SPM

מסרטן ‏וודאי‏ לאדם. נפלט מתעשיית‏ מתכות‏ אל ‏ברזליות,‏ שריפת ‏דלקים ‏פוסיליים,‏ יצור סוללות ‏וצבעים, תחנות כוח פחמיות (תעשיות‏ אנרגיה)‏, תעשיית‏ עיבוד‏ ומחזור‏ מתכות,‏ תעשיית ‏ציפוי‏ מתכות‏, מתקני שריפה של ‏פסולת,‏ תעשייה ‏כימית,‏ מכרות ‏פוספטים ‏לייצור ‏דשנים ‏ועוד

ערך היעד עבור קדמיום ב- SPM לא השתנה והוא נקבע גם כערך סביבה (קודם היה רק שנתי)

שתף

עוד באותו עניין

חדשות

סיכום פעילות העמותה בתקופת המלחמה

  אנחנו עוקבים מאז תחילת המלחמה אחר ההשפעות שלה גם ברמה המקומית, ובפרט על תפקוד הרשויות המקומיות הערביות. עבדנו בתקופה זו בתחומים אלו: ניטור ומעקב