עמותת אזרחים למען הסביבה

Meatless Monday – שני ללא בשר

תנועת Meatless Monday נוסדה בארץ בשנת 2012 כחלק מתנועה עולמית בעלת אותו שם ומתוך מטרה לצמצם את צריכת הבשר בעולם ובכך לתרום לסביבה ולכדור הארץ בו אנחנו חיים.

קיים קשר ישיר בין תעשיית הבשר ואיכות הסביבה:

   – פליטת גזי חממה –  גורמים להתחממות כדור הארץ. בעלי חיים אחראים על 18% מפליטת גזי החממה וזה גבוה יותר מפליטת כלי תחבורה.

– בזבוז קרקע – גידול הבקר והצאן מצריך שטחי מרעה גדולים וקרקע לגידול מספוא, עד כי 70% מהיערות שנכרתו באמזונס משמשים לתעשייה זו.

– צריכת מים – הצריכה לתעשיית הבשר גבוהה במיוחד. ליצור ק"ג בשר נדרשים פי עשרה יותר מים מאשר ליצור ק"ג ירקות.

– בריאות – הפחתת בשר מהחי היא המלצה גורפת של כל גוף בריאותי בעולם.

 

התנועה מאמינה שיום אחד ללא בשר, של כל אחד מאיתנו, יעזור לכדור הארץ בו אנחנו חיים, לבריאות האישית שלנו ולאיכות החיים של בעלי החיים עצמם. יום שני נקבע, בכל העולם, כיום בו נוותר על צריכת בשר כחלק מאג'נדה בריאותית וסביבתית והתנועה הישראלית מתאימה עצמה לעקרונות אלה.

שתף

עוד באותו עניין