logo Citizens for the Environment
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
אם הגעת לכאן אז אין ספק שהסביבה חשובה לך. החברה הערבית חשופה יותר להשפעות של שינויי אקלים, זיהום סביבתי ומדיניות ממשלתית לא מותאמת. לכן, צריך אזרחים למען הסביבה!
ארגון של אזרחיות ואזרחים אשר פועלים באמת, למען הסביבה, ולמען בניית חברה בעלת חוסן קהילתי ואקלימי, מודעת להשלכות הזיהום הסביבתי ומשבר האקלים, ופועלת למען מימוש צדק סביבתי ואקלימי.
ארגון של אזרחיות ואזרחים אשר פועלים באמת, למען הסביבה, ולמען בניית חברה בעלת חוסן קהילתי ואקלימי, מודעת להשלכות הזיהום הסביבתי ומשבר האקלים, ופועלת למען מימוש צדק סביבתי ואקלימי.
שקופית קודמת
שקופית הבאה
מהפעילות שלנו
משפיעים למען הסביבה
להמשך קריאה
להמשך קריאה
תקשורת למען הסביבה
להמשך קריאה
להמשך קריאה
חדשות אחרונות

סיכום פעילות העמותה בתקופת המלחמה

קורס להכשרת מובילי שינוי לקידום צדק אקלימי וסביבתי

קורס הכשרת יועצים למועצות המקומיות הערביות בתחום קיימות סביבתית

כנס למידה בנושא ביטחון אנרגטי "אנרגיה יעילה לבית שלנו בחיפה"

תמיכתך בנו תורמת למאמץ להגנה על האדם והסביבה. אנו מעריכים אותה